2010/126 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Pedagogisk Vikarsentral AS
Saksdokument: 2010126_2010-126
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIMI
Registrert inn: 27.04.2010
Avsluttet: 25.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder