2010/131 NAV Virkemiddelenhet Rogaland

Innklaget: NAV Virkemiddelenhet Rogaland
Klager: Kreativt Næringssenter AS
Saksdokument: 2010131_2010-131
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 11-1 ved at tildelingskriteriet ”kvalitet”, ut fra kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, fremstod som sammenfallende med, eller en gjentakelse av, vurderingen av tilbydernes kvalifikasjoner. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 05.05.2010
Avsluttet: 28.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda