2010/132 Bergen kommunale bygg

Innklaget: Bergen kommunale bygg
Klager: Svein Boasson AS
Saksdokument: 2010132_2010-132
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for ombygging av Gamle Ulriken skole, samt tilhørende utomhusanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 13-3 (1) fjerde punktum jf. § 11-14 (1) ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 28.04.2010
Avsluttet: 11.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda