2010/135 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Elnan AS
Saksdokument: 2010135_2010-135
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om installering av et komplett luftbehandlingsanlegg i en planlagt ungdomsskole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 17-3 tiende ledd ved å angi et produktnavn i kravspesifikasjonen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 30.04.2010
Avsluttet: 28.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda