2010/137 Bergen kommunale bygg

Innklaget: Bergen kommunale bygg
Klager: Wikholm AS
Saksdokument: 2010137_2010-137
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for ombygging av Gamle Ulriken skole, samt tilhørende utomhusanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 13-3 (1) fjerde punktum jf. § 11-14 (1) ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 03.05.2010
Avsluttet: 11.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda