2010/138 Statens vegvesen

Innklaget: Statens vegvesen
Klager: Multibetong AS
Saksdokument: 2010138_2010-138
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 03.05.2010
Avsluttet: 10.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat