2010/147 Helse Vest RHF

Innklaget: Helse Vest RHF
Klager: Colosseumklinikken Stavanger AS
Saksdokument: 2010147_2010-147 Helse Vest RHF
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MARU
Registrert inn: 07.05.2010
Avsluttet: 14.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat