2010/159 Opplysningsvesentes fond

Innklaget: Opplysningsvesentes fond
Klager: Statskog SF
Saksdokument: 2010159_2010-159
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling for inngåelse av en tjenestekontrakt angående eiendomsforvaltning. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved å endre tildelingskriteriene under forhandlingene med leverandørene og ved at klagers prisforbehold ble vektlagt i evalueringen av tildelingskriteriet ”Tilbyders forståelse av oppdragsgivers ønsker og behov”.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIMI
Registrert inn: 12.05.2010
Avsluttet: 04.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda