2010/163 Statens vegvesen - Region vest

Innklaget: Statens vegvesen - Region vest
Klager: Anleggsgartner Svein Boasson AS
Saksdokument: 2010163_2010-163
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for oppussing av gateareal i området Nøstet/Teatergaten i Bergen. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 20.05.2010
Avsluttet: 07.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda