2010/170 Skedsmo kommune

Innklaget: Skedsmo kommune
Klager: Dovre Moduler AS
Saksdokument: 2010170_2010-170
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: IBPE
Registrert inn: 07.06.2010
Avsluttet: 18.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat