2010/173 Retura Midtre Namdal Avfallsselskap

Innklaget: Retura Midtre Namdal Avfallsselskap
Klager: Total Packaging AS
Saksdokument: 2010173_2010-173
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av papirposer til våtorganisk avfall. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist. Videre fant klagenemnda at innklagede hadde brutt forskriften § 3-7.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 26.05.2010
Avsluttet: 02.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda