Gå til innhold

2010/2 Vestby kommune

Innklaget: Vestby kommune
Klager: Hjelp 24 NIMI AS
Saksdokument: 20102
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LMI
Registrert inn: 07.01.2010
Avsluttet: 20.09.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda