2010/22 Statens legemiddelverk

Innklaget: Statens legemiddelverk
Klager: Recall AS
Saksdokument: 201022
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av skanningtjenester. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kravspesifikasjonen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 29.01.2010
Avsluttet: 21.12.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat