2010/23 Helse Sunnmøre HF

Innklaget: Helse Sunnmøre HF
Klager: Bergen-Nordhordland Rutelag
Saksdokument: 2010 23
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Kontraktstid, tilbudsfrist, frist for oppstart av leveranse

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LMI
Registrert inn: 05.02.2010
Avsluttet: 08.11.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda