2010/287 Ringerike kommune

Innklaget: Ringerike kommune
Klager: Kaare Fleten
Saksdokument: 2010287
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Habilitet,Innsyn/taushetsplikt,Konkurranseform

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SIBT
Registrert inn: 13.10.2010
Avsluttet: 02.04.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder