Gå til innhold

2010/3 TSR Kristiansnad AS

Innklaget: TSR Kristiansnad AS
Klager: Best Event
Saksdokument: 20103
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede er et aksjeselskap eid 60 % av Kristiansand kommune. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av “eventtjenester” (lyd, lys og scene).

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: jolm
Registrert inn: 13.01.2010
Avsluttet: 21.04.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat