Gå til innhold

2010/4 Askøy kommune

Innklaget: Askøy kommune
Klager: Demokratene Askøy
Saksdokument: 20104
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring. Manglende oppsigelse av avtale.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: jolm
Registrert inn: 14.01.2010
Avsluttet: 07.06.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda