Gå til innhold

2010/48 Hammerfest kommune

Innklaget:Hammerfest kommune
Klager:Nomek AS
Saksdokument:201048_2010-48
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften § 20-13 (1) bokstav f.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIVE
Registrert inn:02.03.2010
Avsluttet:24.01.2011
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda