2010/48 Hammerfest kommune

Innklaget: Hammerfest kommune
Klager: Nomek AS
Saksdokument: 201048_2010-48
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften § 20-13 (1) bokstav f.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 02.03.2010
Avsluttet: 24.01.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda