2010/51 Helseforetakenes Innkjøpsservice as

Innklaget: Helseforetakenes Innkjøpsservice as
Klager: IT Partner AS
Saksdokument: 201051_2010-51
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 03.03.2010
Avsluttet: 19.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat