2010/55 Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten

Innklaget: Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten
Klager: Norsk Helseinformatikk AS
Saksdokument: 201055_2010-55
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,Habilitet,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 08.03.2010
Avsluttet: 16.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat