2010/64 Os kommune

Innklaget: Os kommune
Klager: Leigland Bygg AS
Saksdokument: 201064_2010-64
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 19.03.2010
Avsluttet: 14.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat