2010/71 Sørlandet sykehus HF Kristiansand

Innklaget: Sørlandet sykehus HF Kristiansand
Klager: Tolketjenesten i Kristiansand
Saksdokument: 201071_2010-71 Sørlandet sykehus HF Kristiansand
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: bebr
Registrert inn: 24.03.2010
Avsluttet: 22.12.2010
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda