2010/91 Bergen Kommunale Bygg

Innklaget: Bergen Kommunale Bygg
Klager: Byggmester Markhus AS
Saksdokument: 201091_2010-91
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 20-13 (1) bokstav f ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 22.03.2010
Avsluttet: 21.02.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda