2010/99 Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum

Innklaget: Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum
Klager: Canon Norge AS
Saksdokument: 201099_2010-99 Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av kopi/multifunksjonsmaskiner. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften § 20-16 (1) og § 20-16 (4) ved å gi klager mangelfulle begrunnelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 30.03.2010
Avsluttet: 02.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda