2011/136 Sunndal kommune

Innklaget: Sunndal kommune
Klager: T. Ottem Transport AS
Saksdokument: 2011136
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EIRI
Registrert inn: 06.05.2011
Avsluttet: 21.09.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat