2011/14 Oppegård kommune

Innklaget: Oppegård kommune
Klager: Nils Berner
Saksdokument: 201114_2011-14 Oppegård kommune
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede inngikk i 2008 en tidsubestemt avtale om anskaffelse av institusjonsplass, uten å ha kunngjort konkurranse om dette. Klagenemnda fant ikke at det hadde oppstått noen oppsigelsesplikt for innklagede. Ettersom kontrakt var inngått mer enn to år før fristavbrytelse, fant klagenemnda at klagen ikke var rettidig fremsatt, jf. loven § 7b tredje ledd jf. klagenemndsforskriften § 13a.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 19.12.2010
Avsluttet: 09.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda