2011/161 Ålesund kommune

Innklaget: Ålesund kommune
Klager: Elin Rødstøl
Saksdokument: 2011161_2011-161
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Ålesund kommune et gebyr på 60 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamhåndtering. Gebyret utgjorde ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 31.05.2011
Avsluttet: 08.12.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda