2011/18 Ankerskogen Svømmehall Hamar KF

Innklaget: Ankerskogen Svømmehall Hamar KF
Klager: Gymline AS
Saksdokument: 201118
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 12.01.2011
Avsluttet: 02.03.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat