Gå til innhold

2011/206 Rana kommune

Innklaget:Rana kommune
Klager:Rana Bygg og Betongservice AS
Saksdokument:2011-206 Offentlig versjon av klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av innvendig rehabilitering av Selfors skole. Klager anførte at MBA Entreprenør AS skulle vært avvist, som følge av at A, som måtte identifiseres med selskapet, var rettskraftig dømt for grov korrupsjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 11-10 (1) bokstav e ved ikke å avvise MBA Entreprenør AS.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIVE
Registrert inn:26.07.2011
Avsluttet:04.03.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda