2011/224 Hordaland fylkeskommune

Innklaget: Hordaland fylkeskommune
Klager: Aestimo AS
Saksdokument: 2011224
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: elgj
Registrert inn: 15.08.2011
Avsluttet: 28.08.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat