2011/241 Fredrikstad kommune v/Frevar KF

Innklaget: Fredrikstad kommune v/Frevar KF
Klager: Cowi AS
Saksdokument: 2011-241 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium,Annet

Sammendrag

Fredrikstad kommune v /Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av en rammeavtale om konsulenttjenester knyttet til drikkevannsproduksjon og avløpsrensing. Dette er en anskaffelse som etter sin art omfattes av forsyningsforskriften. Siden Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak er et kommunalt foretak som ikke er et selvstendig rettssubjekt men en del av kommunen, følger anskaffelsen forskrift om offentlige anskaffelser og ikke forsyningsforskriften, jf. forsyningsforskriften § 1-2 (2) jf. § 4-1 bokstav a. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 13-2 ved å anvende tildelingskriteriet «Kvalitet, herunder faglig kompetanse» ettersom dette rettet seg mot tilbydernes generelle kompetanse, ikke konkret mot den oppdragsspesifikke kompetanse til det personellet som ble tilbudt.  Klagenemnda fant videre at innklagede hadde hatt plikt til å avlyse konkurransen som følge av denne feilen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TINS
Registrert inn: 29.08.2011
Avsluttet: 10.06.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda