2011/247 Hordaland fylkeskommune

Innklaget: Hordaland fylkeskommune
Klager: Øksnes Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Erstatning

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIMI
Registrert inn: 20110908
Avsluttet: 20120628
Status: Avgjort
Avgjort av: