2011/26 Vindafjord kommune

Innklaget: Vindafjord kommune
Klager: NST Byggeservice as
Saksdokument: 201126
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om maling- og gulvbeleggarbeider i forbindelse med utbygging av en skole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 11-10 (1) bokstav a ved å ikke avvise valgte leverandør fra konkurransen, da valgte leverandør ikke hadde dokumentert å oppfylle et av kvalifikasjonskravene i konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIMI
Registrert inn: 29.01.2011
Avsluttet: 26.11.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda