Gå til innhold

2011/265 Statens vegvesen Region midt

Innklaget:Statens vegvesen Region midt
Klager:NCC Construction AS
Saksdokument:2011-265 NCC - Statens vegvesen
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Annet,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om bygging av en tunnel og tilstøtende veier. I konkurransegrunnlaget var det stilt krav om at maskinprisene for regningsarbeider skulle gjenspeile faktiske kostnader. Klagenemnda fant at dette kravet var lovlig. Klagers tilbud inneholdt avvik fra kravet ved at flere av maskinene var priset til 1 krone per time, og klagenemnda fant derfor at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud etter forskriften § 20-13 (2) bokstav a.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIMI
Registrert inn:26.09.2011
Avsluttet:26.08.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda