2011/28 Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer

Innklaget: Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer
Klager: NorEngros Dahle Medical AS
Saksdokument: 201128_2011-28
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

2011/28Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om medisinsk forbruksmateriell. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 22-2 ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 31.01.2011
Avsluttet: 04.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda