Gå til innhold

2011/293 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Innklaget:Arbeids- og velferdsdirektoratet
Klager:Tannhelsesekretærenes forbund
Saksdokument:2011-293 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjelder påstand om ulovlige direkte anskaffelser av spesialistuttalelser som Arbeids- og velferdsetaten innhenter fra helsepersonell med hjemmel i folketrygdloven § 21-4. Klagenemnda fant at dette ikke var omfattet av forskriften fordi innhentingen av spesialistuttalelsene ikke kunne anses for å utgjøre kontrakt i regelverkets forstand

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LEAA
Registrert inn:21.10.2011
Avsluttet:02.09.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda