2011/30 Volda kommune

Innklaget: Volda kommune
Klager: Peder Øvstegård AS
Saksdokument: 201130
Avgjørelse: Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 01.02.2011
Avsluttet: 08.08.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat