2011/32 Helgelandssykehuset HF

Innklaget: Helgelandssykehuset HF
Klager: Apotek1 Norge AS
Saksdokument: 201132_2011-32
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for levering av apotektjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt lovens § 5 ved å benytte et uklart tildelingskriterium.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 02.02.2011
Avsluttet: 07.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda