Gå til innhold

2011/326 Larvik kommune

Innklaget:Larvik kommune
Klager:Snøservice AS
Saksdokument:2011-326 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av brøytetjenester. Konkurransen ble avlyst etter at innklagede erkjente å ha begått feil som medførte avlysningsplikt. Klagenemnda kom til at innklagede hadde saklig grunn til avlysning. Nemnda fant imidlertid at innklagede hadde brutt plikten til å hindre spredning av taushetsbelagte opplysninger i forskriften § 3-6.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:EIRI
Registrert inn:06.12.2011
Avsluttet:29.04.2013
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda