2011/327 Vinje Vekst AS

Innklaget: Vinje Vekst AS
Klager: E. Christiansen AS
Saksdokument: 2011-327 Avvisninsbeslutning i klagesak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Klageadgang/klagefrist/karens,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TINS
Registrert inn: 28.11.2011
Avsluttet: 03.10.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat