2011/34 Bodø kommune

Innklaget: Bodø kommune
Klager: Turbilen AS
Saksdokument: 201134_2011-34
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 22-3 (1), ved ikke å meddele klager hvem som var valgte leverandør til rammeavtalen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 04.02.2011
Avsluttet: 11.04.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda