2011/35 Helse Midt- Norge RHF

Innklaget: Helse Midt- Norge RHF
Klager: Sunnmøre MR- klinikk AS
Saksdokument: 201135_2011-35
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 07.02.2011
Avsluttet: 02.03.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder