2011/69 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Gips Recycling Norge AS
Saksdokument: 201169_2011-69
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av mottakssted for avfallsfraksjoner. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 25.02.2011
Avsluttet: 30.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda