2011/70 Bærum kommune

Innklaget: Bærum kommune
Klager: Lekolar AS
Saksdokument: 201170_2011-70
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av leker, spill og formingsmateriale. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 20-16 fjerde ledd ved at det ikke var gitt en tilfredsstillende nærmere begrunnelse.  Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: INSL
Registrert inn: 25.02.2011
Avsluttet: 02.05.2011
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda