2012/0122 Midtre Gaudal kommune

Innklaget: Midtre Gaudal kommune
Klager: Nor Tekstil AS
Saksdokument: 20120122
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5 ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet, levering og service».

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIVE
Registrert inn: 09.05.2012
Avsluttet: 25.06.2012
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda