Gå til innhold

2012/166 Voss kommune

Innklaget: Voss kommune
Klager: Implementor AS
Saksdokument: 2012-166 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende omsorgssenter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket fordi innklagede før konkurransen ble lyst ut, var klar over at det kun var én aktuell tomt som valgte leverandør disponerte. Realiteten var at leverandøren var valgt på forhånd, og konkurransen ble kunngjort kun for å oppfylle formelle krav. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt loven § 5 ved at det ikke var gitt en tilstrekkelig begrunnelse for at det var nødvendig å kjøpe tomt sammen med oppføring av omsorgsboligene. Klagenemnda fant også at innklagede hadde brutt regelverket ved at tildelingsbeslutningen ikke var meddelt klager.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LEAA
Registrert inn: 27.06.2012
Avsluttet: 20.05.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda