2012/17 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Norengros Johs. Olsen AS
Saksdokument: 2012-17 Klagenemndas avgjørelse sak
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Evaluerings- eller prismodell,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kontorrekvisita, kopipapir og skolemateriell. Klagenemnda fant at innklagede ved evalueringen av tildelingskriteriet «kvalitet» hadde lagt uforholdsmessig stor vekt på kvaliteten til de produkt som det var estimert at det skulle kjøpes mest av, i strid med grunnleggende krav til forutberegnelighet i loven § 5. Klagenemnda kom også til at innklagedes bruk av merkenavn i kravspesifikasjonen var i strid med forskriften § 17-3 (10). Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: IDFR
Registrert inn: 23.01.2012
Avsluttet: 21.10.2013
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda