2012/170 Ballangen kommune

Innklaget: Ballangen kommune
Klager: Erling Knudsen
Saksdokument: 2012-170 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Innsyn/taushetsplikt,Tildelingsevaluering,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av snøbrøyting og strøing. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt det grunnleggende kravet om forutberegnelighet i loven § 5 ved å evaluere de innkomne tilbudene på en måte som ikke samsvarte med opplysningene i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 16 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 29.06.2012
Avsluttet: 23.06.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda