Gå til innhold

2012/183 Veternærinstituttet

Innklaget:Veternærinstituttet
Klager:Bio-Rad Laboratories AB
Saksdokument:2012-183 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Erstatning

Sammendrag

Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av sanntids PCR-maskiner til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Innklagede avlyste konkurransen etter å ha oppdaget et behov for å harmonisere kravspesifikasjonene til de to laboratoriene. Klagenemnda fant at dette var saklig grunn til avlysning.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRST
Registrert inn:10.07.2012
Avsluttet:19.05.2014
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda