Gå til innhold

2012/183 Veternærinstituttet

Innklaget: Veternærinstituttet
Klager: Bio-Rad Laboratories AB
Saksdokument: 2012-183 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse,Erstatning

Sammendrag

Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av sanntids PCR-maskiner til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Innklagede avlyste konkurransen etter å ha oppdaget et behov for å harmonisere kravspesifikasjonene til de to laboratoriene. Klagenemnda fant at dette var saklig grunn til avlysning.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRST
Registrert inn: 10.07.2012
Avsluttet: 19.05.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda