Gå til innhold

2012/215 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: DAPA AS
Saksdokument: 2012-215 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først tildelt kontrakt, men innklagede avviste senere klager med henvisning til manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 13-3 (4) ved å avvise klager, da innklagede ikke hadde påvist at det forelå feil ved den første vurderingen av klagers kvalifikasjoner.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LEAA
Registrert inn: 11.10.2012
Avsluttet: 16.09.2014
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda